5THEWAY®

232.243.200 giây = 3.870.720 phút = 64.512 giờ = 2.688 ngày = 384 tuần = 96 tháng = 8 năm = 2014 - 2021

là tổng thời gian mà 5THEWAY® xuất hiện và tồn tại.

Để thống kê tất cả DỰ ÁN từ trước đến nay CHÚNG TÔI giành gần 1 tháng để tổng hợp dữ liệu.

Cảm ơn BẠN đã giành 1 ngày để xem qua lần lượt các DỰ ÁN.

Cảm ơn BẠN đã giành 1 phút để nhớ rằng 5THEWAY® "ĐÃ 8 TUỔI"

Và giành 1 giây để 'LIKE' bài viết này.

 

—— 5THEWAY® TEAM™OUR STORY